PALÁC OTEVŘEN

002Po dvou stoletích chátrání, desítkách let hledání cesty záchrany a třech letech stavebních prací bylo torzo renesančního hradního paláce slavnostně zpřístupněno veřejnosti.

Muzeum Komenského v Přerově spravuje hrad Helfštýn od roku 1960 a projekt “Záchrana a zpřístupnění hradního paláce“ je jeho dosud nejrozsáhlejším počinem v rámci dlouhodobého úsilí o záchranu této významné moravské památky. Za zmínku stojí skutečnost, že snahy o zastřešení hradního paláce probíhaly již od poloviny 20. století.

Zlomovým se stal rok 2010, kdy vědecká rada Národního památkového ústavu odborného územního pracoviště v Olomouci definovala principy možné záchrany chátrajícího torza. Mezi zásadní požadavky patřila maximální míra poznání dochovaných hodnot objektu a jeho stavebně-historického a stavebně-technického stavu. Cennou se stala již předprojektová fáze, během níž byl zpracován rozsáhlý konvolut odborných expertíz, díky kterým se podařilo interdisciplinárními průzkumy zmapovat všechny dostupné poznatky o torzu renesančního objektu. V průběhu stavby provedlo Muzeum Komenského v Přerově také záchranný archeologický průzkum, který přinesl množství pozoruhodných nálezů a spolu s památkářským operativním průzkumem a dokumentací i řadu nových poznatků o historii objektu.

Architektonicky se projektu zhostil atelier-r z Olomouce pod vedením Miroslava Pospíšila a Martina Karlíka. Jejich přelomová invence ve prospěch zachování torzálnosti upustila od snahy o úplné zastřešení sedlovou střechou. Do paláce vetkli minimalistický systém zaatikových střech a cortenových konstrukcí umožňujících návštěvníkům vnímat palác ve všech dochovaných úrovních od suterénu po korunu zdiva po schodech, lávkách
a plošinách.

Po více než dvou stoletích mají návštěvníci možnost shlížet do údolí Moravské brány, kráčet v úrovních, kde se naposledy pohybovali příslušníci rodu Ditrichštejnů a vnímat rozvinutou architekturu Helfštýna v její plné kráse a působivosti.

Intervenci soudobé architektury předcházelo celkové statické zajištění paláce
a sanace všech jeho konstrukcí. Až poté se daly do jednotlivých místností instalovat klenoty z podsbírky uměleckého kovářství a informační panely představující palác coby hlavní exponát. Jako čítanku obecných i stavebních dějin ho nyní můžou v konfrontaci s exkluzivními skleněnými expozičními panely vnímat všichni, kteří se ponoří hlouběji do jejich obrazového a textového obsahu.

Nálezy fragmentů kamenických prvků daly vzniknout komornímu lapidáriu. Pro snazší pochopení původního kontextu zasazení článků v architektuře jsou artefakty osazeny společně s kresebnými rekonstrukcemi architektonických celků. Unikátní pískovcové fragmenty nesou atypické instalační prostředky evokující tvarosloví okenních a dveřních ostění. Expozici doplní také dvojice 3D modelů zachycující stav Helfštýna kolem roku 1300
a po roce 1480.

Realizace, jejímž investorem byl Olomoucký kraj, zřizovatel Muzea Komenského v Přerově, probíhala od září 2017 do července 2020 a uskutečnila se i díky úspěšné žádosti
o dotaci z Integrovaného Regionálního operačního programu (IROP) v rámci výzvy č. 21 – muzea v roce 2016. Generálním zhotovitelem stavby bylo sdružení pro záchranu
a zpřístupnění hradního paláce na Helfštýně Hochtief, CZ a ARCHATT PAMÁTKY, s.r.o.

Počin považujeme za mimořádný především proto, že se v něm snoubí památková záchrana a znovuoživení zříceniny současnou vrstvou architektury. Její doplnění o špičkové technologie a originální mobiliář umožnilo významné rozšíření prezentace muzejních sbírek. Přidanou hodnotu spatřujeme v možnostech vnímání všech úrovní torza souběžně s uchováním jeho autentických hodnot.       

 O projektu již publikovali: 
archdaily.com
divisare.com
archello.com
artravelmagazine.com
e-architect.co.uk
afasiaarchine.com
inexhibit.com
da-magazine.co.il
avontuura.com
designboom.com
gooood.cn
whitemad.pl
mooool.com
admagazine.ru
archiposition.com
archdaily.cn
inspirationist.net
surfacesreporter.com
aasarchitecture.com
archiscene.net
octogon.hu
stirworld.com
archdaily.com.br
baumeister.de
iconeye.com
wevux.com
forbes.cz
https://www.culturenet.cz/stalo-se/uspesna-realizace-projektu-zachrana-a-zpristupneni-hradniho-palace-na-helfstyne/

 

 


Vyhledávání

Kalendář akcí hrad Helfštýn

Ostatní akce

Zdeněk Burian 

(20.3.2020 – 20.12.2020)
20.3.2020, 00:00:00 - 20.12.2020, 23:59:00

Výstava k 115. výročí narození malíře Zdeňka Buriana vychází ze sbírek přerovského muzea a představuje soubory Burianových nástěnných obrazů pro školní vyučování. Celé předchozí generace se učily vnímat minulost skrze Burianovy obrazy dávných krajin, zvířat a lidí z cyklu Vývoj člověka, Země a vesmíru. Atraktivními exponáty jsou tři originály lidských typů z prvorepublikové série Země a lidé.

Vernisáž: 19. března 2020
Vstupné: 40/20 Kč

Bylinkové Vánoce 

(28.11.2020 – 28.11.2020)
28.11.2020, 13:00:00 - 28.11.2020, 17:00:00

dílna - výroba dárků z bylin a aromaolejů